Napełnianie opon płynem w celu dociążenia

LX009450
LX009450-UN-03JAN95


Aby napełnić oponę należy podlewarować ciągnik i obrócić koło tak, aby zawór opony był u góry. Usunąć wkład zaworu i nakręcić zawór wodny na trzon zaworu opony. Podczas napełniania wodą powietrze z opony uchodzi przez boczny otwór w zaworze wodnym. Przerwać napełnianie opony, gdy woda zacznie wypływać z otworu odpowietrzającego w zaworze wodnym. Napełnianie opony zajmuje 15 do 30 minut, zależnie od jej wymiaru. Następnie wkręcić zawór powietrzny i napompować oponę do normalnego ciśnienia. Ilość płynnego balastu w oponie zmienia się zależnie od jej wymiaru i rodzaju. W razie wątpliwości konsultować się z dealerem John Deere lub producentem opon.

Jeżeli spodziewane są niskie temperatury należy zastosować płyn o niskiej temperaturze zamarzania. Producenci opon zalecają mieszaninę wody i chlorku wapnia.

Płyn o niskiej temperaturze zamarzania może być zasysany z wysoko umieszczonego zbiornika. Aby przyspieszyć napełnianie można zastosować pompę (po wykorzystaniu przepłukać pompę czystą wodą). Aby zapewnić ochronę do -25°C (-13°F) należy rozpuścić 34 kg (75 lb) chlorku wapnia w 86 l (22.7 U.S. gal.) wody; w ten sposób otrzymuje się 100 l (26.4 U.S. gal.) płynu o niskiej temperaturze zamarzania. Taki roztwór zwiększa obciążenie o 120 kg (269 lb). Dodawać chlorek wapnia do wody - nie odwrotnie. Nie napełniać chłodnicy tym roztworem.

WSKAZÓWKA: NIE zaleca się napełniania płynem opon ciągników wyposażonych w przekładnię 50 km/h (31 mph).

LX,OSPU 000250-53-20000301